Športová televízia
Športová televízia

Jan Žižka

Nevhodné do 12 rokov
Historický film.
Druhý diel husitskej revolučnej trilógie podľa románu A. Jiráska. Odohráva sa v rokoch 1419 - 1420 a zachytáva napätie a rastúcu nenávisť ľudu voči postupu vtedajšej katolíckej cirkvi a panstva a prvé víťazstvá tzv. božích bojovníkov - husitov - proti križiackym vojskám v bitke u Sudoměřiciach. Kráľ Václav IV. podľahne hrozbám Ríma a dá rozkaz odzbrojiť Pražanov. Jan Žižka, vojenský veliteľ, sa napokon postaví na stranu ľudových povstalcov, odmietne poslúchnuť kráľa a dá otvoriť kráľovské zbrojnice, aby rozdal ľudom zbrane. Husitská revolúcia sa začína tzv. pražskou defenestráciou - proti nej pošle cisár Žigmund križiacku výpravu...Dobou svojho vzniku poznačený film nakrútil v r.1955 - s veľkolepou výpravou - režisér Otakar Vávra. V hlavnej úlohe tu exceloval Zdeněk Štěpánek.