Reláciu najbližšie vysielame

Profily

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Európska tvorba
Portrét Ľuby Ballovej.
Potrét hudobnej teoretičky Ľuby Ballovej, ktorý sa realizoval v súkromnom byte muzikologičky a v kaštieli v Dolnej Krupej. Muzikologička PhDr. Ľuba Ballová patrí k tým mála slovenským teoretikom hudby, ktorí pôsobili a publikovali aj mimo územia Slovenska. Jej životná a nekonečná téma bola a je Beethoven a Slovensko. O tom ale aj o iných oblastiach jej pôsobenia hovorí profil muzikologičky.
Tématicky išlo o dve časti portrétu, z ktorých prvá sa venuje spomienkam na prežité roky a na blízkych ľudí, druhá je orientovaná na prozaickú a scenáristickú majstrovu tvorbu. Obe sú doplnené ukážkami z realizovaných filmov, ako aj rozhovormi s literátmi a filmovými tvorcami. Zaujímavé je stretnutie s bývalým vysokým dôstojníkom Skalickým, ktorý slúžil ako inšpirácia k hlavnej postave románu Amenmária. , Tématicky išlo o dve časti portrétu, z ktorých prvá sa venuje spomienkam na prežité roky a na blízkych ľudí, druhá je orientovaná na prozaickú a scenáristickú majstrovu tvorbu. Obe sú doplnené ukážkami z realizovaných filmov, ako aj rozhovormi s literátmi a filmovými tvorcami. Zaujímavé je stretnutie s bývalým vysokým dôstojníkom Skalickým, ktorý slúžil ako inšpirácia k hlavnej postave románu Amenmária.