Profily

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Portrét hudobného skladateľa Prof.Juraja Hatríka.
Prof. Juraj Hatrík - hudobný skladateľ, je žiakom Alexandra Moyzesa. Je autorom hudobných skladbičiek pre deti, tvorby komorných, symfonických i hudobno-dramatických diel. Pedagogicky pôsobí na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave. Je scenáristom, dramaturgom, moderátorom televíznych relácií i výchovných koncertov, publicistom v oblasti hudobno-výchovnej.
Tématicky išlo o dve časti portrétu, z ktorých prvá sa venuje spomienkam na prežité roky a na blízkych ľudí, druhá je orientovaná na prozaickú a scenáristickú majstrovu tvorbu. Obe sú doplnené ukážkami z realizovaných filmov, ako aj rozhovormi s literátmi a filmovými tvorcami. Zaujímavé je stretnutie s bývalým vysokým dôstojníkom Skalickým, ktorý slúžil ako inšpirácia k hlavnej postave románu Amenmária. , Tématicky išlo o dve časti portrétu, z ktorých prvá sa venuje spomienkam na prežité roky a na blízkych ľudí, druhá je orientovaná na prozaickú a scenáristickú majstrovu tvorbu. Obe sú doplnené ukážkami z realizovaných filmov, ako aj rozhovormi s literátmi a filmovými tvorcami. Zaujímavé je stretnutie s bývalým vysokým dôstojníkom Skalickým, ktorý slúžil ako inšpirácia k hlavnej postave románu Amenmária.