Profily

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Európska tvorba
Dokumentárny film o významnom slovenskom publicistovi Romanovi Kaliskom.
Dokumentárny film o významnom slovenskom publicistovi. Popredný slovenský spisovateľ, ale hlavne publicista a reportér - Roman Kaliský - výrazne formoval novinárske dianie až do okupácie Československa sovietskymi vojskami v roku 1968. V čase následnej tvrdej normalizácie nemienil skloniť hlavu a preto - tak ako mnohí podobní - musel mlčať. Najprv ako robotník v Chemických závodoch J. Dimitrova a po vážnych zdravotných problémoch z jedom nasiaknutého prostredia sa stali jeho pracovným priestorom staveniská. Až november 1989 mu umožnil návrat do plnohodnotného spoločenského a pracovného života, keď sa stal prvým porevolučným riaditeľom Slovenskej televízie. V televíznom portréte režiséra Fedora Bartka sa ako hosť relácie vracia aj k svojmu aktívnemu pôsobeniu v Slovenskom národnom povstaní a bez pátosu rekapituluje svoju životnú anabázu.
Tématicky išlo o dve časti portrétu, z ktorých prvá sa venuje spomienkam na prežité roky a na blízkych ľudí, druhá je orientovaná na prozaickú a scenáristickú majstrovu tvorbu. Obe sú doplnené ukážkami z realizovaných filmov, ako aj rozhovormi s literátmi a filmovými tvorcami. Zaujímavé je stretnutie s bývalým vysokým dôstojníkom Skalickým, ktorý slúžil ako inšpirácia k hlavnej postave románu Amenmária. , Tématicky išlo o dve časti portrétu, z ktorých prvá sa venuje spomienkam na prežité roky a na blízkych ľudí, druhá je orientovaná na prozaickú a scenáristickú majstrovu tvorbu. Obe sú doplnené ukážkami z realizovaných filmov, ako aj rozhovormi s literátmi a filmovými tvorcami. Zaujímavé je stretnutie s bývalým vysokým dôstojníkom Skalickým, ktorý slúžil ako inšpirácia k hlavnej postave románu Amenmária.