Hory, batoh, kamera

Vhodné pre všetkých HD
Putovanie Tríbečským pohorím a Veľkou Fatrou.
Ochranár, dokumentarista Stanislav Kováč zachytáva kamerou faunu Tríbeča a Veľkej Fatry. Ako pravý znalec prírody sa dostáva do situácií, kedy divákovi odrýva prirodzené správanie zveriny, jelene, daniele, medvede, netopiere. Sme svedkami opravy hniezda bociana čierneho, krúžkovania vzácnych operencov . Znalosť tvorcu je prínosom pre poznanie týchto lokalít.