Z mesta do mesta

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Cyklus dokumentov o menej známych fenoménoch slovenských miest očami japonského novinára.
Cyklus dokumentárnych filmov ,, Z mesta do mesta“, v ktorom je sprievodcom jednotlivých častí Japonec žijúci na Slovensku, novinár a herec Masahiko. Pokúsi sa priniesť trochu svetla a humoru do odpovede, kto sme my Slováci, a prečo sme práve takí, akí sme a nie iní. Možno práve takéto ,,čítanie Slovenska“ cez japonské metafory nám umožní zrealizovať tak dôležitý odstup a nadhľad nad nami samými.... Dokumentárny cyklus sa nezaoberá ,,len“ históriou regiónu, ktorý tvoria mestá so svojimi pamiatkami, dediny so svojimi kostolmi, krčmami a ich ,,kunšaftami“. Architektúra ,,iba" vytvára priestor pre život. Punc jedinečnosti mu dávajú ľudia so svojimi osobnými životnými príbehmi, pamäťou a špecifickými zvyklosťami. Všetko podlieha zmene aj národná identita. Čo znamenalo byť Slovák pred 80-timi rokmi, čo pred 40-timi a čo to znamená dnes? Cyklus je predovšetkým o tom, ako sa kedysi v regiónoch žilo, ako sa v nich žije a ako sa v nich pravdepodobne bude žiť - dajme tomu - o dvadsať rokov. Masahiko, ako človek pochádzajúci z inej kultúry, môže originálnym pohľadom narušiť stereotypy vo vnímaní našich zvykov a tradícií a zároveň tak vniesť aj trochu odľahčenejší pohľad na náš spôsob života. Svojím originálnym pohľadom bude dôvtipne komentovať detaily z nášho všedného života, ktoré my sami prehliadame, ale v konfrontácii s pohľadom cudzinca sa môžeme nielen pousmiať, ale aj zamyslieť a možno sa dozvedieť o sebe niečo nové. Samozrejme prvok komickosti je obsiahnutý v celej sérii aj vďaka humornému spôsobu Masahikovej komunikácie a typu kladených otázok. Ide pri tom o jednoduché veci, rodinný život, spôsob stolovania, obdarovávania, prežívania sviatkov, alebo trávenia voľného času. V každom slovenskom regióne majú všetky tieto zvyky alebo špecifické odtiene. Ale práve tieto jemné rozdiely z nás robia to, čo sme.