EURO 2020
EURO 2020

Tak ďaleko, tak blízko

Nevhodné do 12 rokov HD
Pohľad na život ľudí postihnutých autizmom.
Film režiséra Jara Vojteka je nahliadnutím do života ľudí postihnutých autizmom, pričom búra všeobecne zaužívané názory spoločnosti na túto vývinovú poruchu. Nevšedný film z prostredia rodín s autistickými deťmi, ktorý odhaľuje každodennú náročnosť života s nimi. Nie je však postavený na výpovediach a dialógoch, ale na konkrétnych bezprostredných situáciách, v ktorých sa zamýšľa nad otázkami rodičovskej a partnerskej lásky k ľuďom trpiacich autizmom. Dokument vznikal sedem rokov v spolupráci s neziskovou organizáciou Andreas, ktorá sa venuje pomoci v oblasti diagnostiky a problematiky autizmu. Autizmus je porucha vývinu, spojená s odlúčením sa od okolia a ponorením sa do vlastného sveta predstáv a myšlienok. Prejavuje sa už od detstva. Najčastejšie do veku troch rokov. Autizmus má mnoho podôb, ktoré závisia od miery ťažkostí v oblastiach, do ktorých autizmus zasahuje, a to vo vzájomných kontaktoch, komunikácii medzi ľuďmi a záujmoch. Najčastejšie sa s autizmom stretávame v týchto podobách: Detský autizmus, Vysokofunkčný autizmus (ako podkategória detského autizmu), Atypický autizmus a Aspergerov syndróm. Ľudia s autizmom môžu, ale nemusia mať zníženú úroveň intelektu. Každý z nás je iný. Neexistujú dvaja ľudia s autizmom, ktorí by boli navlas rovnakí.