Nacistickí exulanti

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Dokument
Po skončení Druhej svetovej vojny sa mnohým nacistickým pohlavárom podarilo ujsť pred spravodlivosťou a vyhnúť sa súdnym procesom. Mnohí ušli do Južnej Ameriky, ale niektorí aj inam - napríklad na Blízky východ. Ale čo tu robili nacistickí exulanti? Do akých aktivít a akých organizácií sa zapájali? Vďaka neúnavnej práci historikov, svedkov a aj vďaka snahe niektorých bývalých nacistických dôstojníkov sa autorom filmu podarilo vniesť trochu svetla aj do týchto málo známych miest povojnových dejín Európy. Mnohých bývalých nacistov prichýlili arabskí politici a vodcovia, ktorí chceli profitovať zo znalostí a vedomostí Hitlerových expertov pri prestavbe ich armád a tajných služieb v boji s Izraelom...