Krkavci

Utorok 9.07.2019


Nevhodné do 12 rokov Audio komentár

Televízna inscenácia klasickej hry francúzskeho dramatika Henrtyho Becqua.Príbeh rodiny, ktorá príde o všetok svoj majetok.

Televízna inscenácia drámy francúzskeho dramatika Henryho Becqua. Autor usilujúc sa nevyslovovať priame súdy, ukázal nemilosrdne a bez príkras krutosť života, strhol masku meštiackej veľkodušnosti a obnažil tak stav vtedajšej spoločnosti. Na príbehu veriteľmi celkom ožobráčenej rodiny odhaľuje pokrytectvo buržoáznej morálky.

Nájdete nás na Facebooku