Pútnik ku slnku

Vhodné pre všetkých Audio komentár Európska tvorba
Literárne pásmo z korešpondencie Jána Bottu. Listy sú adresované Pavlovi Dobšinskému a sú obrazom doby.
Literárne pásmo z korešpondencie Jána Bottu, v ktorom sa autor predstavuje ako človek so zmyslom pre humor i v tých najťažších chvíľach. Listy sú adresované jeho priateľovi Pavlovi Dobšinskému.