Historická panoráma

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár
Dokumentárna rekonštrukcia spoločenských a politických udalostí, ktoré viedli k pádu totalitného režimu v bývalom Československu.
Dokumentárna rekonštrukcia spoločenských a politických udalostí pred a po novembri 1989. Pokus o analýzu činnosti slovenského disentu, špecifiky politického vývoja v Čechách a na Slovensku.
Dokumentárna rekonštrukcia spoločenských a politických udalostí, ktoré viedli k pádu totalitného režimu v bývalom Československu. Film vznikol pri 10.výročí.