Olejkár

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár Európska tvorba
Pôvodná televízna adaptácia historickej povesti zo 14. storočia podľa prózy J.M.Hurbana.
Televízna adaptácia historického románu J.M.Hurbana. Dej sa sústreďuje okolo postavy Matúša Čáka Trenčianskeho a rozvíja sa na pozadí spoločensko-politických udalostí v Uhorsku po smrti kráľa Ondreja II. v 14.storočí. Dejová osnova je plná zložitých zápletok a intríg. Hlavnou líniou je tu ľúbostný vzťah Víta a Milady, popri nej sú však výrazne exponované momenty nenávisti a pomsty, ktorej nositeľmi sú zlatník Aurel a samotný olejkár Hrabovec. Do Čákovho chápania politiky vnáša Hurban ideál slovanskej vzájomnosti.