50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Slovenské rody

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Pohľad na rodovú históriu Turzovcov - pôvodom z Betlanoviec pri Levoči - s prvkami fikcie, keďže rodinný príbeh rozpráva a po súvislostiach i záhadách v jednotlivých ľudských osudoch rozvetveného rodu pátra jeho posledný priamy mužský potomok Imrich Turzo (1598-1621).
Sedemdielny filmový dokumentárny seriál s hranými epizódami. Objektívny a pravdivý pohľad na rodovú históriu Turzovcov - pôvodom z Betlanoviec pri Levoči - s prvkami fikcie, keďže rodinný príbeh rozpráva a po súvislostiach i záhadách v jednotlivých ľudských osudoch rozvetveného rodu pátra jeho posledný priamy mužský potomok Imrich Turzo (1598-1621). Príbeh zakladateľa rodu, ktorý za zásluhy v boji proti Turkom, ako i zásluhy jeho otca Jana získal významné majetky a práva darovacou listinou podpísanou kráľom Žigmundom Luxemburským r. 1430 v Trnave. Juraj Turzo bol šľachtic nového typu, šľachtic podnikateľ. Venoval sa obchodu. Vďaka tomu, že vedel „lacnejšie kúpiť a drahšie predať, zbohatol a stal sa veriteľom miest Košice, Bratislava, ale aj spišského županátu, začo dostal ako garanciu do zálohu Spišský hrad s okolitými dedinami v r. 1452. Jeho traja synovia a tri dcéry z manželstva s manželkou Katarínou sa stali úspešnými pokračovateľmi rodu.