Slovenské rody

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
Palatín, čo vo vtedajšej hierarchii štátnej moci znamenalo, že bol po cisárovi druhým najmocnejším mužom v Uhorsku.
Juraj Turzo – veľká renesančná osobnosť, takmer na rok presne rovesník geniálneho W. Shakespeara. Politik, vojak, diplomat a podnikateľ Juraj Turzo písal poéziu – v gréčtine. Účty v jeho sídle Bytči, napr. to, čo sa „strovilo“ na veľkolepých svadbách či pompéznych pohreboch v rodine, sa viedli v slovenčine. Od roku 1609 do svojej smrti v r. 1616 bol palatínom, čo vo vtedajšej hierarchii štátnej moci znamenalo, že bol po cisárovi druhým najmocnejším mužom v štáte – teda v Kráľovskom Uhorsku. Sám vo svojich listoch používal termín, „naša slovenská nácia“, ktorý sa vo forme slovenský národ, natio slavica, objavil po roku 1606 vo viacerých snemových uzneseniach. Napríklad v zákone, na základe ktorého v orgánoch mestskej samosprávy mali mať prioritné zastúpenie Nemci, Slováci a Maďari. Za Juraja Turza sa začal najväčší rozmach slovenského luteránstva, ktorý je ohraničený rokmi 1610-1660. Na začiatku 17. storočia boli štyria z piatich obyvateľov Slovenska evanjelikmi.