322

Sobota 3.06.2017 Nevhodné do 12 rokov Audio komentár HD

Slovenská psychologická dráma zo 60-tych rokov o osude muža, ktorému hrozí smrteľná choroba a musí prehodnocovať svoj doterajší život.

Psychologická dráma o človeku, ktorý sa tvárou v tvár vážnej chorobe musí konfrontovať s vlastným životom, blízkymi i cudzími ľuďmi. Sebareflexia kuchára Lauka v podaní autora literárnej predlohy Jána Johanidesa a režiséra Dušana Hanáka prerástla v obraz spoločnosti šesťdesiatych rokov, plných nádejí i dezilúzií. Dodnes diváka provokuje, aby hľadal nejednoznačné odpovede na základné otázky ľudského bytia - otázky slobody, samoty, nekomunikatívnosti, hľadania vlastnej identity a miesta v spoločnosti.