TV Program

Štvrtok / 09.08.2018

Jednotka

01:49 - 03:47
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Honba za pokladom Nibellungov
dráma

Bájny poklad Nibellungov má byť najväčším pokladom na svete, údajne je stále ukrytý k…

03:48 - 04:16
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Hurá do záhrady
publicistika

V tomto diely Hurá do záhrady budeme realizovať záhradu, ktorej druhové a farebné zl…

04:18 - 04:34
Vhodné pre všetkých HD
Primáška
dokument

Barbora Botošová je mladá a talentovaná huslistka. Pochádza zo slávnej rómskej hudobn…

04:35 - 06:41
Vhodné pre všetkých HD
Správy RTVS
správy

06:41 - 05:50
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duel
zábava

06:41 - 06:41
Vhodné pre všetkých HD
Správy RTVS
správy

06:42 - 06:59
Vhodné pre všetkých HD
07:01 - 07:29
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Hurá do záhrady
publicistika

V tomto diely Hurá do záhrady budeme realizovať záhradu, ktorej druhové a farebné zl…

07:30 - 08:30
Vhodné pre všetkých
08:33 - 08:59
Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
09:04 - 09:46
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
10:00 - 10:51
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
10:53 - 11:17
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duel
zábava

11:20 - 11:59
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
5 proti 5
zábava

12:00 - 12:18
Vhodné pre všetkých
Správy RTVS
správy

12:20 - 13:54
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
14:01 - 14:30
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Hurá do záhrady
publicistika

Publicisticko-vzdelávací cyklus pre všetkých, ktorí sa vo svojom voľnom čase radi ven…

14:33 - 15:15
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
15:33 - 16:00
Nevhodné do 12 rokov HD
16:00 - 16:24
Vhodné pre všetkých
Správy RTVS
správy

16:27 - 16:53
Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
16:54 - 17:48
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
17:51 - 18:15
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duel
zábava

18:15 - 18:17
Vhodné pre všetkých
18:21 - 18:59
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
5 proti 5
zábava

18:59 - 19:59
Vhodné pre všetkých HD
Správy RTVS
správy

19:59 - 20:14
Vhodné pre všetkých HD
20:22 - 20:28
Vhodné pre všetkých HD
Počasie
správy

20:32 - 22:15
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Sestry
dráma

22:20 - 23:48
Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
V mene môjho syna
dráma

Záhadný muž v maske je sériový vrah, ktorý uniká polícii už dve desaťročia napriek to…

23:50 - 00:40
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
00:41 - 01:35
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
01:35 - 03:18
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Sestry
dráma

Dvojka

06:05 - 06:12
Detský program
06:12 - 06:19
Detský program
06:19 - 06:26
Detský program
06:26 - 06:37
Detský program Skryté titulky HD
Calimero
dráma

06:37 - 06:45
Detský program Skryté titulky Audio komentár HD
06:45 - 06:50
Detský program Audio komentár HD
Pikkuli
dráma

06:50 - 06:57
Detský program Skryté titulky Audio komentár
06:57 - 07:22
Vhodné pre všetkých
07:22 - 07:35
Vhodné pre všetkých
Šmolkovia
dráma

07:35 - 07:48
Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky HD
Garfield IV.
dráma

07:48 - 07:55
Vhodné pre všetkých
07:55 - 07:58
Vhodné pre všetkých HD
Trpaslíci
zábava

08:00 - 08:30
Vhodné pre všetkých HD
08:32 - 08:58
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Moja diagnóza
dokument

Môže to postretnúť každého z nás. Jedného dňa si vaše zdravie napriek všetkému vyberi…

09:00 - 09:26
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
GENERÁCIA – zlaté roky života
publicistika

Prvá reportáž bude zároveň trojportrétom, bude nielen o tom, že chceme predstaviť mo…

09:28 - 09:43
Vhodné pre všetkých HD
Herecké legendy
publicistika

09:43 - 10:50
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Žiarlivé ženy
dráma

Klasická komédia talianskeho autora C.Goldoniho, ktorá sa vysmieva žiarlivosti manžel…

10:51 - 11:07
Vhodné pre všetkých
11:08 - 11:19
Detský program Skryté titulky HD
Calimero
dráma

11:19 - 11:27
Detský program Skryté titulky Audio komentár HD
11:27 - 11:32
Detský program Audio komentár HD
Pikkuli
dráma

11:32 - 11:39
Detský program
Jurošík
dráma

11:39 - 11:47
Detský program
Jajo a Pajo
dráma

11:47 - 11:52
Vhodné pre všetkých HD
Trpaslíci
zábava

12:00 - 12:30
Vhodné pre všetkých HD
12:30 - 12:40
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Cyklopotulky
zábava

12:42 - 13:01
Vhodné pre všetkých
13:01 - 13:50
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Smejeme sa storočiami
zábava

Televízna adaptácia humoristickej poviedky N.V.Gogoľa. Príbeh sa odohráva v meste Mir…

14:01 - 14:55
Vhodné pre všetkých HD
SK DEJINY
publicistika

14:56 - 15:28
Nevhodné do 12 rokov
Áno-ume-nie
dokument

15:29 - 15:54
Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Pri mori
dokument

Nová Kaledónia je oblasťou so zaujímavou biodiverzitou. Zachovala sa tu fauna a flóra…

15:55 - 16:20
Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Pri mori
dokument

16:22 - 16:31
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Test magazín
dráma

Ľudia pili odvary odjakživa, väčšinou preto, že verili uzdravujúcej sile byliniek. Pr…

16:31 - 16:57
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
VaT
publicistika

16:59 - 17:07
Vhodné pre všetkých
17:13 - 18:00
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Škola detektívky
dráma

Pán Dupin geniálnou dedukciou a znalosťou psychológie vypátra dôležitý list, ktorý bo…

18:01 - 18:11
Nevhodné do 12 rokov HD
Nestretli ste Mikitu?
publicistika

18:12 - 18:20
Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
18:20 - 18:29
Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
18:33 - 18:39
Detský program
Jurošík
dráma

V Jurošíkovom revíre sa objavil cudzí zbojník. Ozbíjal nešťastného zemepána a naviac…

18:39 - 18:47
Detský program
Jajo a Pajo
dráma

18:48 - 18:51
Vhodné pre všetkých HD
Trpaslíci
zábava

18:51 - 19:14
Vhodné pre všetkých
Káčerovo
dráma

19:15 - 21:05
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
21:05 - 23:18
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
21:53 - 21:57
Vhodné pre všetkých HD
21:54 - 21:55
Vhodné pre všetkých HD
23:10 - 00:00
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Rivali
dokument

00:04 - 00:17
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Polícia
publicistika

00:04 - 00:17
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Polícia
publicistika

00:19 - 00:59
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Anjeli strážni
zábava

Známa speváčka bodovala už ako 7 ročná v súťaži Zlatá guľôčka, kde získala prvé mies…

01:01 - 01:50
Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Noc v archíve - letný špeciál
zábava

Špeciálne letné vydanie archívneho spomínania, v ktorom budeme pátrať spolu s detektí…

01:52 - 01:58
Vhodné pre všetkých HD
01:58 - 02:49
Vhodné pre všetkých HD
Správy RTVS
správy

02:49 - 02:57
Vhodné pre všetkých