TV Program

Utorok / 03.09.2019

Jednotka

01:06 - 03:07
Nevhodné do 12 rokov Audio komentár HD
Kohút na víne
dráma

Henry je scenárista, ktorý putuje z jedného nešťastného vzťahu do druhého a ani s jeh…

03:08 - 04:38
Nevhodné do 12 rokov
Dámsky klub
publicistika

04:40 - 05:31
Vhodné pre všetkých
Správy RTVS
správy

05:33 - 05:59
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duel
zábava

06:01 - 06:51
Vhodné pre všetkých
Správy RTVS
správy

06:53 - 07:00
Vhodné pre všetkých HD
Počasie
správy

07:02 - 07:29
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Hurá do záhrady
publicistika

V tomto vydaní relácie Hurá do záhrady budeme pokračovať v realizácii pozemku na vid…

07:30 - 08:30
Vhodné pre všetkých
Ranné správy RTVS
správy

<p>&nbsp;</p>

08:31 - 08:58
Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
09:02 - 09:50
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Rodina doktora Kleista
dráma

Ingina matka Elisabeth utrpí úraz a Inge je posadnutá predstavou, že sa teraz o ňu mu…

09:52 - 10:35
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Nash Bridges
dráma

10:53 - 11:19
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duel
zábava

11:22 - 11:59
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
5 proti 5
zábava

12:00 - 12:18
Vhodné pre všetkých
Správy RTVS
správy

12:21 - 13:51
Nevhodné do 12 rokov
Dámsky klub
publicistika

13:59 - 14:25
Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
14:27 - 15:10
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Druhá šanca
dráma

15:13 - 15:21
Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
15:34 - 16:00
Nevhodné do 12 rokov HD
16:00 - 16:24
Vhodné pre všetkých
Správy RTVS
správy

16:28 - 16:54
Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
16:57 - 17:44
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Rodina doktora Kleista
dráma

Piwi má problém. Prvý krát v živote pocítil, aké to je byť skutočne zamilovaný. A nie…

17:49 - 18:13
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duel
zábava

18:13 - 18:16
Vhodné pre všetkých
18:19 - 18:58
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
5 proti 5
zábava

18:59 - 19:50
Vhodné pre všetkých HD
Správy RTVS
správy

<p>&nbsp;</p>

19:55 - 20:12
Vhodné pre všetkých HD
20:20 - 20:26
Vhodné pre všetkých HD
Počasie
správy

20:30 - 21:17
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
S úsmevom po Slovensku
zábava

S úsmevom po Slovensku je zábavná cestovateľská show , ktorá navštívi osem krajov Sl…

21:20 - 22:07
Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Mama klame
dráma

Keď štvorročný chlapec povie školskému psychológovi, že jeho mama nie je jeho skutočn…

22:07 - 23:01
Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Mama klame
dráma

23:03 - 23:59
Nevhodné do 18 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
00:00 - 00:43
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Druhá šanca
dráma

00:44 - 01:32
Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Mama klame
dráma

Keď štvorročný chlapec povie školskému psychológovi, že jeho mama nie je jeho skutočn…

01:32 - 02:26
Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Mama klame
dráma

02:27 - 02:50
Vhodné pre všetkých HD
Slovensko v obrazoch
publicistika

02:52 - 04:22
Nevhodné do 12 rokov
Dámsky klub
publicistika

Dvojka

06:04 - 06:31
Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
06:32 - 06:39
Detský program
06:39 - 06:46
Detský program
06:47 - 06:54
Detský program Skryté titulky Audio komentár
06:54 - 07:01
Detský program Skryté titulky Audio komentár
07:01 - 07:12
Vhodné pre všetkých HD
07:12 - 07:35
Vhodné pre všetkých Audio komentár HD
Lexi a Lottie
dráma

07:35 - 07:49
Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Geolino
dokument

07:49 - 07:54
Vhodné pre všetkých
07:54 - 07:57
Vhodné pre všetkých HD
Trpaslíci
zábava

08:00 - 08:30
Vhodné pre všetkých HD
08:33 - 08:46
Vhodné pre všetkých
08:45 - 09:25
Vhodné pre všetkých
Regina
publicistika

09:32 - 09:59
Vhodné pre všetkých HD
Kvarteto
publicistika

10:01 - 11:29
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
11:31 - 11:39
Vhodné pre všetkých Audio komentár
Brnko a Lenka
dráma

11:39 - 11:44
Detský program Skryté titulky HD
Rusty
dráma

11:44 - 11:49
Detský program Audio komentár HD
11:49 - 11:53
Vhodné pre všetkých HD
Trpaslíci
zábava

12:00 - 12:23
Vhodné pre všetkých HD
12:23 - 12:33
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Cyklopotulky
zábava

12:35 - 13:02
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Cesty medi
dokument

Neopakovateľné nahliadnutie do sveta baníctva a metalurgie medi od neskorého stredove…

13:03 - 14:16
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
14:27 - 14:53
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
VaT
publicistika

Dnes už obyčajná 3D tlačiareň dostane nový rozmer. Pacienti si na nej budú doma tlači…

14:54 - 15:23
Vhodné pre všetkých
Profily
dokument

15:24 - 15:51
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Rusínsky magazín
publicistika

15:52 - 16:19
Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
16:19 - 16:59
Vhodné pre všetkých HD
Regina
publicistika

16:59 - 17:12
Vhodné pre všetkých
17:12 - 17:19
Vhodné pre všetkých HD
17:27 - 17:54
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Ambulancia
vzdelávanie

Zhodiť veľkú nadváhu a nadobudnúť novú postavu si vyžaduje trvalú zmenu stravovania, …

17:54 - 18:20
Nevhodné do 12 rokov HD
Vínne cesty Slovenska
dokument

Aj keď svetové encyklopédie vín spomínajú Slovensko iba okrajovo a slovenské vína mož…

18:30 - 18:38
Detský program
18:38 - 18:43
Detský program Skryté titulky HD
Rusty
dráma

18:43 - 18:47
Vhodné pre všetkých HD
Trpaslíci
zábava

18:47 - 18:53
Detský program Audio komentár HD
18:53 - 19:04
Vhodné pre všetkých HD
19:04 - 19:27
Vhodné pre všetkých Audio komentár HD
Lexi a Lottie
dráma

19:27 - 19:40
Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Geolino
dokument

19:40 - 19:47
Vhodné pre všetkých
19:51 - 19:57
Vhodné pre všetkých HD
20:10 - 20:56
Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Svätá vojna
dokument

20:58 - 21:44
Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Svätá vojna
dokument

21:45 - 21:59
Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky HD
GEN.sk
dokument

22:00 - 22:25
Vhodné pre všetkých HD
22:26 - 23:51
Nevhodné do 12 rokov HD
Večera s Havranom
publicistika

23:51 - 00:43
Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Hotel Úsvit
dokument

Portrét mesta a kolektívnej identity obyvateľov Čiernej nad Tisou. Problematika regió…

00:51 - 01:41
Vhodné pre všetkých
Správy RTVS
správy

01:41 - 02:06
Vhodné pre všetkých HD
02:07 - 02:14
Vhodné pre všetkých HD