EUvolby_banner.png

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Najviac informácii o Voľbách do Európskeho parlamentu 2019 získajú slovenskí voliči prostredníctvom RTVS.

V poradí dvanáste voľby do EP, zároveň štvrté na Slovensku, sa uskutočnia v EÚ v dňoch 23. až 26. mája 2019. Termín konania volieb do Európskeho parlamentu na Slovensku je sobota 25. máj 2019 od 7.00 do 22.00 hodiny. Ich oficiálne výsledky sa dozvieme až po skončení hlasovania v poslednej členskej krajine Európskej únie, teda v nedeľu 26. mája v nočných hodinách.

Vysielanie

Náš program k voľbám môžete sledovať:

  • na Jednotke a na Dvojke
  • na vlnách Rádia Slovensko
  • na našej webovej stránke
  • a vybrané relácie aj na Facebooku

Voľby do Európskeho parlamentu zabezpečujú prostredníctvom volených poslancov reprezentáciu občanov v rozhodovacom procese Európskej únie a zaisťujú jej demokratické fungovanie. Európsky parlament je práve vďaka tomuto volebnému procesu hlasom občanov, pričom má spolu s Radou EÚ rovnocennú rozhodovaciu právomoc v legislatívnom procese EÚ (s výnimkou právomocí výlučne v kompetencii členských štátov). Keďže výrazná časť legislatívy členských štátov je transformovaná z európskej legislatívy, majú voľby do EP pre členské štáty veľký význam.

V posledných voľbách do EP v roku 2014 zaznamenalo Slovensko najnižšiu účasť v celej EÚ. Volieb sa zúčastnilo len 13,05 % oprávnených voličov, čo znamená, že možnosť vstúpiť do rozhodovacieho procesu EÚ prostredníctvom volieb vtedy využilo len približne 560 tisíc ľudí.

Prostredníctvom RTVS - vysielanie Jednotky, Dvojky a Rádia Slovensko - sa dozviete nielen podrobnosti o samotných voľbách, ale predstavíme vám aj kandidátov na poslancov do Európskeho parlamentu, kandidátov na predsedu Európskej komisie a prinesieme vám aktuálne informácie počas volebného dňa a v povolebnom štúdiu vám ukážeme samotné výsledky volieb.

Program na Jednotke

Dátum vysielania Relácia Čas vysielania
13.5. - 16.5. 2019 Diskusia 16:25
20.5. 2019 Diskusia 16:25
22.5. 2019 Diskusia 16:25

Program na Dvojke

Dátum vysielania Relácia Čas vysielania
13. 5. - 16. 5. 2019 Diskusia 21:10
20. 5. 2019 Diskusia 21:10
22. 5. 2019 Diskusia 21:10

Vysielanie v deň volieb a po voľbách

Dátum vysielania Relácia Čas vysielania
25. 5. 2019 Mimoriadne správy 12:00
26. 5. 2019 Voľby do EP 2019 - štúdio 23:00
27. 5. 2019 Ranné Správy RTVS 7:30

Všetky relácie si môžete vypočuť v priamom prenose v Rádiu Slovensko

Voličské desatoro

Pripravili sme pre Vás stručný prehľad pravidiel volieb do Európskeho parlamentu, v ktorom sa dozviete kto a akým spôsobom môže hlasovať.