Archív - zvoľte dátum

Rozhlasové hry - Archív extra

Rozhlasová hra – najreprezentatívnejší žáner rozhlasovej umeleckej tvorby.

Rozhlasové hry: Archív EXTRA

Podivuhodný príbeh Petra Schlemihla

Sobota 10.11.2018,
Podivuhodný príbeh Petra Schlemihla (Peter Schlemihls wundersame Geschichte) je najznámejšie dielo nemeckého romantického spisovateľa a botanika Adelberta von Chamisso (1781–1838). Rozprávková novela s autobiografickými prvky. Pre rozhlas zdramatizoval Jaroslav Rozsíval. Účinkujú: GALOVIČ Ján - Peter; PREDMERSKÝ Juraj - Šedivec; JURIGOVÁ-KAPRÁLIKOVÁ Zuzana - Mína; ŠIMONOVIČ Jozef - Lesmajster; ULICKÁ Soňa - Žena; HURAJOVÁ Lucia - Fanny; BOUBLÍK Přemysl - John; SWAN Alfréd - Hostinský; KERATA Ladislav - Obuvník; SANITROVÁ Dagmar - Sestra; GALANDOVÁ Eva - Starenka; VRABLICOVÁ Lucia - Rozprávačka; TRNAVSKÝ Miroslav - Bendel; HRYC Andrej - Rascal; ROZSÍVAL Jaroslav - Hlas; DETSKÁ ROZHLASOVÁ DRAMATICKÁ DRUŽINA