Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Utorok 13.01.2015, hostia : koordinátorky materských centier Tatiana Barean Žolnová a Marta Fudalyová, téma : súčasné poslanie materských centier