Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok, štvrtok a piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina

Streda 9.09.2015, doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD., RNDr. Janka Vrláková, PhD. - Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, kontaktová beseda o popularizácii vedy