Archív - zvoľte dátum

Hosť Rádia Regina - Východ

Takmer hodinka rozprávania s osobnosťou, ktorá sa narodila, alebo žije na východnom Slovensku.

Vysiela sa: pondelok až piatok 10:05 - 11:00.

Hosť Rádia Regina - Východ

Utorok 13.03.2018, Miroslava Laufová, téma kontaktovej besedy: Detská dramatická tvorivosť a umelecký prednes