Fenomény


F - fascinujúce
E - emocionálne
N - nákazlivé
O - obsesívne
M - mimoriadne
E - extrémne
N - návykové
Y - iracionálne
umenie, ktoré inšpiruje Zuzanu Golianovú - Marianu Jaremkovú a ich hostí.

Vysiela sa v sobotu 8:05-8:35.

Nájdete nás na Facebooku