Klub komunálnej politiky - Regina Západ


Diskusia na aktuálne témy z oblasti komunálnej politiky.

Vysiela sa: streda 14:05 - 14:30

Počas práznin namiesto Klubu komunálnej politiky vysielame: Letný klub

Nájdete nás na Facebooku