Hľadanie príbehu

Sobota 20.05.2017


Vhodné pre všetkých

Portrét historika Pavla Dvořáka.

Hľadanie príbehu je o dobrodružstve poznania, v tomto prípade poznania slovenskej histórie, ktoré sprevádza život a vedeckú prácu historika Pavla Dvořáka. Jeho dobrodružné príbehy, ktorými okoreňuje svoj faktografický výskum slovenskej historiografie, sú obsiahnuté v desiatkach kníh, televíznych filmov, rozhlasových relácií a v tisíckach odborných štúdií a článkov. Dokumentárny film bude súčasťou výstavy Veľká cesta za zlatým rúnom, ktorú pripravilo Slovenské národné múzeum k sedemdesiatke Pavla Dvořáka.

Nájdete nás na Facebooku