Jozef Miloslav Hurban


Televízny dokument venovaný významnej postave slovenských dejín - evanjelickému farárovi, spisovateľovi a prvému predsedovi Slovenskej národnej rady Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi.

Nájdete nás na Facebooku