Československý filmový týždenník


Návrat k významným politicko-spoločenským a historickým udalostiam Československa v roku 1948.

Nájdete nás na Facebooku