Československý filmový týždenník


Filmový návrat udalostiam tesne po obsadení Prahy 21.augusta 1968 - 1.deň okupácie.

Nájdete nás na Facebooku