Stretnutie gréckokatolíckych biskupov Európy


Archijerejská sv. liturgia z Baziliky minor v Michalovciach pri príležitosti 16. Stretnutia biskupov východných katolíckych cirkví. Hlavným slúžiteľom bude vladyka Cyril Vasiľ, arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.

Nájdete nás na Facebooku