Narodený: 8. apríla 1912, Poluvsie

Úmrtie: 18. júna 1942, Praha

Výrok: „Nikdy sa nevzdáme! Nikdy!“

Jozef Gabčík

Člen skupiny československých vojakov, ktorí uskutočnili atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, vstúpil ako 20- ročný do armády. Neskôr z armády odišiel a pracoval v továrni na výrobu bojových plynov. Po vyhlásení Slovenského štátu Gabčík ťažko niesol nemecký dohľad nad pracoviskom a po sabotáži unikol do Poľska. Tu sa zoznámil s Janom Kubišom a spolu s ním vstúpil do cudzineckej légie. Od roku 1939 sa zúčastnil viacerých bojov a po odchode za legionármi do Británie absolvoval v roku 1941 výcvik parašutistu a kurz na špeciálne misie.

Na jeseň, v tom istom roku, ho vybrali do skupiny na uskutočnenie operácie Antropoid, ktorej poslaním bol atentát na tretieho muža nacistického Nemecka, Reinharda Heydricha. 29. decembra boli parašutisti vysadení v Protektoráte, kde po presune do Prahy, spolu s Kubišom a domácim odbojom, pripravovali na 27. mája 1942, atentát. Za dramatických okolností sa podarilo misiu splniť a Heydrich na následky zranení atentátu napokon zomrel. Nemeckou pomstou sa stalo hromadné zatýkanie, popravy, vypálenie a vyvraždenie obcí Ležáky a Lidice za to, že poskytli členom odboja pomoc.

Úkryt atentátnikov v pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Prahe bol odhalený na základe udania. Po tuhom boji s nacistami sa napokon štvorica výsadkárov vrátane Gabčíka rozhodla ukončiť svoj život dobrovoľne.

Jozef Gabčík sa stal nositeľom viacerých vyznamenaní in memoriam. Bol povýšený do funkcie generálmajora, pretože prežil svoj život ako naozajstný vojak, ktorý v čase ohrozenia bránil s nasadením vlastného života svoju vlasť a slobodu nás všetkých. 

Späť na TOP 10