Úvod Novinky Tipy z programu
Dnešný deň venujeme mamám. Oslavuje sa už 110 rokov
Dnešný deň venujeme mamám. Oslavuje sa už 110 rokov

Dnešný deň venujeme mamám. Oslavuje sa už 110 rokov

Deň matiek sa na Slovensku slávi od roku 1989. Je to deň, ktorý venujeme tým najdôležitejším osobám.

V období pred rokom 1989 sa u nás venovala pozornosť skôr Medzinárodnému dňu žien.

Napriek tomu, že na Slovensku sa Deň matiek zaviedol až na konci osemdesiatych rokov, od prvej oficiálnej oslavy matiek ubehlo už viac ako 100 rokov.

V roku 1914 ju po prvýkrát vyhlásil americký prezident Woodrow Wilson. Celonárodná oslavná udalosť sa konala práve počas druhej májovej nedele a tento termín neskôr prebrali ostatné krajiny.

Mama so synmi

Kto stojí za myšlienkou Dňa matiek

Iniciátorkou bola Američanka Anna Maria Jarvisová, ktorá ešte v roku 1907 podala písomný návrh, aby sa jeden deň v roku venoval oslave milovaných mám. Anna Maria chcela vyjadriť úctu svojej mame Anne Reeves Jarvisovej, ktorá aktívne bojovala za práva matiek a angažovala sa aj počas americkej občianskej vojny. Jej osobnosť sa stala inšpiráciou pre zavedenie Dňa matiek.

Odvtedy je druhá májová nedeľa vo väčšine krajín venovaná mamám. Nie je to však pravidlo pre všetky krajiny. Napríklad v Maďarsku, Španielsku a Portugalsku pripadá tento deň na prvú májovú nedeľu. V Poľsku si vyčlenili presný dátum 26.máj. Rusi si matky uctievajú poslednú novembrovú nedeľu a v arabských krajinách to je počas jarnej rovnodennosti.

Slávime ich dôležitosť

Rovnako ako každý rok, aj dnes si pripomíname všetky matky. Nie iba tie biologické, ale všetky osoby, ktoré sa cítia byť ženami - mamami a ktoré stoja v živote detí ako ich najbližšie opatrovníčky.

Ich lásku a starostlivosť, ale aj dôležitý spoločenský prínos. Rodičia sú prvé osoby v živote dieťaťa, ktoré ho učia spoločenským normám, odovzdávajú mu kultúrne hodnoty a pripravujú ho na vstup do spoločnosti. Sú to najdôležitejší ľudia v živote dieťaťa a preto ich oslavujeme.

Nezabudnime dnes na naše mamičky. Potešte ich úsmevom, kvetinkou, sladkým koláčikom alebo milou spomienkou. O mesiac budeme spomínať na všetkých oteckov, ktorí svoj sviatok slávia uprostred júna.

25 50 75 90

Živé vysielanie ??:??

Televízia