Úvod Novinky Zaujímavosti
Navštívte košické Benátky. Lákajú nielen mnohých plavcov
Navštívte košické Benátky. Lákajú nielen mnohých plavcov

Navštívte košické Benátky. Lákajú nielen mnohých plavcov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR každý týždeň monitoruje kvalitu vody aj v nádrži Jazero pri Mestskej časti Nad Jazerom.

Jazero nie je vodná plocha, ktorú by Krajský úrad životného prostredia v Košiciach vyhlásil za vhodnú na kúpanie. Dôvodom je kolísavá kvalita vody v ukazovateľoch cyanobaktérie so schopnosťou tvoriť vodný kvet a chlorofyl a.

Na začiatku sa kúpe

Pri vodnej ploche je však vybudované prírodné kúpalisko, ktoré prevádzkuje mestská časť pre do 25 tisíc obyvateľov, ale i iných ľudí z mesta.

KosicePlaz.jpg

Kvalita vody zvyčajne na začiatku sezóny vyhovuje na kúpanie, v jej priebehu sa zvyknú premnožiť cyanobaktérie so schopnosťou tvoriť vodný kvet.

Baktérie ničia sinice

Preto Mesto Košice v spolupráci s odbornou spoločnosťou FLOS AQUE z.s. Brno eliminuje od roku 2015 vo vodnej nádrži cyanobaktérie.

Do vody sa dávkuje špeciálny koncentrovaný bakteriálny prípravok na báze zlúčeniny železa a hliníka, ktorý postupne odstraňuje z vody nebezpečné sinice.

LikvidaciaSinicKošice.jpg

Pokračujú v tom aj v kúpacej sezóne 2021. Prvú aplikáciu použijú koncom júna.

Pod medznou hodnotou

Zatiaľ podľa hodnotenia na kvalitu vody odber vzoriek z 15. júna vyhovujú na kúpanie na prírodnom kúpalisku.

Harmonogram odberu vzoriek vôd na vyšetrenie ukazovateľov cyanobaktérie a chlorofyl-a a hodnotenie výsledkov analýz podľa vyhl. 308/2012 Z. z. z dátumu posledného odberu z 15. júna 2021 je kvalita vody pod medznou hodnotou.

Vstup je zatiaľ voľný

Vstup na prírodné kúpalisko je zatiaľ voľný. Situácia sa môže zmeniť, ako sa už stalo aj v minulosti.

Cyanobaktérie (sinice) so schopnosťou tvoriť vodný kvet obsahujú látky, ktoré môžu u ľudí vyvolávať tieto alergické reakcie:

· dýchacie problémy

· kožné vyrážky

· zápaly očných spojiviek

Horúčavy aktuálne začínajú dosahovať tropické hodnoty. Preto je dôležité v druhom najväčšom meste monitorovať kvalitu vody aj na prírodnom jazere.

Vážne poškodenie zdravia

Po prehltnutí vody kúpajúcich so sinicovými vodnými jedmi sa môžu prejaviť toxické účinky:

· nevoľnosť

· bolesti hlavy

· kŕče svalstva

Pri napití z takejto vody by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zdravia kúpajúceho sa človeka.

ZdraveOpalovanie.jpg

Jazero je dominantou mestskej časti. Pri vodnej ploche je lanový park, požičovňa plavidiel, piesková pláž, či multifunkčné ihriská.

Košické Benátky

Ak má voda dobrú kvalitu, dá sa v nej kúpať. Okrem kúpania je voda vhodná aj na vodné športy a rybolov.

Areál počas sezóny využívajú návštevníci na opaľovanie, či využívajú vodný lyžiarsky vlek. Môžu sa bicyklovať, či korčuľovať na hrádzi blízkej rieky Hornád.

Lyžiarsky vlek s názvom Trixen každoročne slúži okrem rekreácie aj na súťaže vo free style lyžovaní a skoku na lyžiach. Na Jazere sa každoročne usporadúva aj pravidelné podujatie s názvom Košické Benátky, ktorý je festivalovou udalosťou netradičných plavidiel, predstavených na ploche Jazera.

Foto: TASR, SITA, RTVS - Stanislav Háber

25 50 75 90

Živé vysielanie ??:??

Televízia