Úvod Novinky Zaujímavosti
Úpadok mravov je ilúzia, ukázala rozsiahla štúdia
Úpadok mravov je ilúzia, ukázala rozsiahla štúdia

Úpadok mravov je ilúzia, ukázala rozsiahla štúdia

 Klame nás naša vlastná myseľ?

Mnohí ľudia sú presvedčení, že spoločnosť opustili dobré mravy a morálka je na ústupe. Takéto presvedčenie majú ľudia v najmenej 60 krajinách už minimálne 70 rokov, zistili vedci v rozsiahlom výskume.

Komplexný výskum trval niekoľko rokov. Vedci sa najprv zamerali na USA, kde si takmer 85 % respondentov myslí, že morálka upadá. Potom preskúmali ďalších 59 krajín, kde podobné presvedčenie zdieľa až 86 % ľudí.

dievčatá.png

Spomienkový optimizmus a nával negativity

Keď sa však vedci pýtali na konkrétne témy, z odpovedí respondentov vyplynulo, že morálka sa naopak zlepšuje a ľudskosť nikam neodchádza.

Viac ako 50 % ľudí si myslí, že sa zlepšilo zaobchádzanie s telesne a dušene znevýhodnenými ľuďmi či sexuálnymi menšinami.

Vedci sa preto domnievajú, že domnelý pokles morálky je len ilúziou našej mysle. Za rozšíreným pocitom, že svet sa rúti do záhuby, je podľa vedcov jednoduchý mechanizmus založený na dvoch známych psychologických javoch.

Prvým javom je skreslené či zaujaté vystavovanie sa informáciám. Vedci upozornili, že väčšina ľudí sa častejšie stretáva s negatívnymi správami, čo môže mať vplyv na ich pocity z aktuálneho diania.

Druhým javom, ktorý prispieva k presvedčeniu, že svet je skazený, je skreslená pamäť. Štúdie ukázali, že keď si ľudia spomínajú na pozitívne a negatívne udalosti z minulosti, pravdepodobnejšie si budú pamätať tie pozitívne.

Skreslené vystavovanie sa informáciám spôsobuje, že súčasné dianie ľudia vnímajú ako katastrofu, skreslená pamäť v nich vyvoláva pocit, že minulosť bola bezchybná. Kombinácia týchto dvoch javov potom môže viesť k ilúzii morálneho úpadku.

25 50 75 90

Živé vysielanie ??:??

Televízia