Úvod Novinky Zaujímavosti
Viete, ako voda a umelá inteligencia súvisia? Výskumníci prezradia viac
Viete, ako voda a umelá inteligencia súvisia? Výskumníci prezradia viac

Viete, ako voda a umelá inteligencia súvisia? Výskumníci prezradia viac

V Poprade, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a v Bratislave vám ukážu spôsoby merania kvality životného prostredia.

Hlavnými témami tohtoročného 17. ročníka festivalu Európska noc výskumníkov 2023 budú voda a umelá inteligencia.

Každý jednotlivec môže pomôcť

Európska noc výskumníkov_TASR.jpg

Uskutoční sa v piatok 29. septembra v Bratislave v Starej tržnici a na Námestí Nežnej revolúcie. Program je pripravený aj v Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a v Poprade.

Na podujatí podľa odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR bude mať envirorezort svoj stánok s názvom Odviate vetrom, zmyté dažďom.

Chce v ňom upriamiť pozornosť na súvislosti medzi znečistením ovzdušia a vodou, napríklad aj v podobe dažďa.

Odborníci z projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia a Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) vytvorili pre podujatie prezentácie zamerané napríklad na meranie pH dažďovej vody, meranie vlhkosti palivového dreva, zmenu kvality ovzdušia pred dažďom a po ňom z pohľadu znečistenia prachovými časticami PM10.

Odbor komunikácie MŽP SR dodal:

„Cieľom prezentácií bude ukázať verejnosti aktuálny stav znečisteného ovzdušia z pohľadu vybraných znečisťujúcich látok a vysvetliť, ako my ako jednotlivci môžeme prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia na Slovensku.“

Verejnosti predstavia aj karcinogénny benzo(a)pyrén, ktorý vzniká ako vedľajší produkt nedokonalého spaľovania.

Znečistené ovzdušie je podľa ministerstva v súčasnosti považované za jedno z najväčších environmentálnych rizík pre verejné zdravie.

Zároveň na festivale zástupcovia Populair predstavia aj Národnú monitorovaciu sieť kvality ovzdušia a mobilnú aplikáciu Dnes dýcham, prostredníctvom ktorej možno mať dáta o kvalite ovzdušia.

Zmena klímy a kvalita ovzdušia

Hričov-Michal-Svítok-TASR

Program podujatia v piatich slovenských mestách bude rozdelený do dvoch blokov. V dopoludňajších hodinách bude venovaný školákom.

Experti budú klásť dôraz na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov hravou formou. Popoludnie a večer budú venované rodinám s deťmi, mladým ľuďom a seniorom.

Z MŽP SR ďalej informovali:

„Pestrý program prinesie informácie napríklad o aktivitách SHMÚ, ktorý nielen sleduje vývoj počasia a zmenu klímy, ale aj monitoruje kvalitu ovzdušia.“

Návštevníci sa budú môcť zoznámiť s princípmi monitorovania rôznych znečisťujúcich látok aj s princípom a výsledkami modelovania kvality ovzdušia.

25 50 75 90
Zdroj: TASR

Živé vysielanie ??:??

Televízia