Úvod Novinky Zaujímavosti
Zelená misia je nový ťahák, prečo navštívite Banskú Štiavnicu opakovane
Zelená misia je nový ťahák, prečo navštívite Banskú Štiavnicu opakovane

Zelená misia je nový ťahák, prečo navštívite Banskú Štiavnicu opakovane

Známa lokalita UNESCO už nechráni len pamiatky, ale učí ako zmierňovať dopady klimatickej zmeny.

Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici rozbieha projekt Zelená misia, ktorý je zameraný na zmierňovanie dosahov zmeny klímy.

Podpora občianskych aktivít

banska-stiavnica-2670324_960_720.jpg

Environmentálnym témam a opatreniam vo svojej činnosti i prevádzke sa múzeum venuje dlhodobo.

Prostredníctvom projektu ako informovala Miriam Lenčová zo SBM má múzeum ambíciu prehĺbiť aktivity zmierňujúce dôsledky klimatickej zmeny:

„Cieľom projektu je vytvorenie platformy na podporu aktívnych občianskych i odborných komunít, na prepájanie generácií i formovanie medzinárodných partnerstiev. Projekt je zameraný na znižovanie environmentálneho zaťaženia prostredia, skultivovanie zanedbaných verejných priestorov múzea a galérie a prípravu nových edukačných aktivít.“

Keďže je Banská Štiavnica lokalitou UNESCO, dôležitým faktorom bude podľa Lenčovej pri aplikácii adaptačných opatrení ochrana pamiatok:

„Princípy pamiatkovej ochrany budú zohľadnené pri vytváraní nových prvkov ovplyvňujúcich mikroklímu v meste vo dvoch budovách múzea.“

Medzigeneračná spolupráca

banske muzeum banska stiavnica bartolomej_tasr.jpg

Na nádvorí Kammerhofu vznikne nový verejný priestor, a to komunitná záhrada s výsadbou zelene, vodozádržným systémom a solárnym osvetlením. Priestor bude slúžiť na vzdelávanie pre školy a miestne komunity.

V Galérii Jozefa Kollára vznikne revitalizáciou galerijného átria nový priestor, kde bude umiestnená site specific umelecká inštalácia so zeleňou slúžiaca na odvodnenie priestoru a zároveň ako nová oddychovo-edukačná zóna.

SBM v rámci projektu pripravuje medzinárodné vedecké kolokvium s názvom Múzeá a galérie 21. storočia spoločne proti hrozbám klimatickej krízy.

Na kolokviu predstavia príklady dobrej praxe verejných inštitúcií v oblasti udržateľnej prevádzky, odbornej i vzdelávacej činnosti.

Medzinárodná spolupráca bude podľa Lenčovej realizovaná detským umelecko-vzdelávacím workshopom na tému klimatickej hrozby, ktorý sa bude konať paralelne v Banskej Štiavnici a v partnerskom múzeu Dalane Museum v Egersunde v Nórsku.

Výsledky worskhopu budú odprezentované formou výstavy v Galérii Jozefa Kollára.

Miriam Lenčová za múzeum dodala:

„Podstatným pilierom projektu bude medzigeneračná spolupráca na základe partnerstva so Špeciálnou základnou školou v Banskej Štiavnici a Domovom sociálnych služieb Domov Márie.“

Projekt Zelená misia je podporený prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR v sume 253.452 eur.

25 50 75 90
Zdroj: TASR

Živé vysielanie ??:??

Televízia