Zvony nad krajinou - NEV

Od februára 2023 sa relácia delí na 2 samostatné tituly:

Zvony nad krajinou - rusínske
Zvony nad krajinou rómske
Popis epizódy
Objavte Poloniny je podujatie, ktoré pod taktovkou občianskeho združenia Take naše láka do regiónu Polonín každoročne množstvo návštevníkov. Vyše tridsať remeselníkov, kreatívcov a tvorcov vytvorilo priestor pre ľudí, ktorí sa túžia naučiť niečo netradičné či špecifické pre oblasť Polonín. Aj preto sme sa aj my, s našim mikrofónom, vybrali do najvýchodnejšieho kúta Slovenska, aby sme sa pýtali nielen tvorcov na ich činnosti, ale aj návštevníkov, ktorí sa, možno aj práve vo chvíľach nášho rozhovoru, venovali aktivitám pod vedením tých najpovolanejších. Samozrejme, o akcii nám porozprávali aj členky OZ Take naše; Eva Kocanová, Soňa Kožárová a Katka Romanová nám priblížili vznik podujatia, jeho cieľ aj zaujímavosti, ktoré počas neho môžu domáci i turisti zažiť. Spomedzi mnohých aktivít sme sa pristavili napríklad pri práci s drevom, ktorú prezentovali manželia Horvathovci, tkáčskych krosnách a vlne u manželov Talarovičovcov, v konopnom pralese u manželov Vorekovcov, ale aj pri stánku pani Alenky Lojanovej, ktorá prezentovala tradičnú výšivku, či v Topoli, kde sa návštevníci mohli naučiť proces pečenia chleba a vytvárania keramiky. To všetko a ešte o trochu viac zachytila na mikrofón naša redaktorka Lea Vasková.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum