Dotyky

Polhodinka pre zdravotne znevýhodnených
Vysiela sa: pondelok 14:05 - 15:00

Dotyky

Zamestnať človeka s postihnutím je pre zamestnávateľov stále spojené s obavami. Prečo je to tak?

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum