Desať dekád divadla.sk

52-dielny seriál RTVS Rádia DEVÍN o histórii divadelníctva na dnešnom území Slovenska, s výrazným akcentom na 100-ročnú históriu Slovenského národného divadla. Hlavným garantom projektu bol profesor Vladimír Štefko a sprievodcami po dejinách divadelníctva sú moderátori Hana Rodová, Egon Tomajko, Rastislav Piško, Mariana Jaremková, Zuzana Golianová a Peter Turčík. Hosťami diskusií boli poprední divadelní kritici, historici, teoretici, pedagógovia VŠMU v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici či pamätníci divadelného diania a podobne.

Celý cyklus nájdete tu.
Popis epizódy
Slovenské národné divadlo – opera 1945 -1968/ Opera Slovenského národného divadla po roku 1945 nechcela iba nadviazať na progresívny program z obdobia pred druhou svetovou vojnou. Tvorcovia a vedenie súboru chceli pokračovať aj v budovaní opernej profesionality. Zvyšujú nároky na kvalitu hudobnej produkcie a prinášajú modernejšie inscenačné postupy. O tom, ako sa vyvíjala opera Slovenského národného divadla v rokoch 1945 - 1968 budeme dnes diskutovať s profesorkou Evou Blahovou a doktorkou Michaelou Mojžišovou. . A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želá ničím nerušené počúvanie redaktora Peter Turčík.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum