Herec
Herec

Hudobná dielňa

Dielňa je priestor, v ktorej možno sledovať výrobný proces, skladanie dielcov do celku, alebo naopak – rozoberanie celku na jednotlivé diely. Podobne v Hudobnej dielni budeme môcť sledovať, z čoho je hudobná skladba vytvorená, ako fungujú jej jednotlivé „súčiastky“, ktoré si pri bežnom počúvaní nemáme ani kedy uvedomiť. Hudobná dielňa je edukačná relácia pre dospelých, v ktorej dielo zaznie a následne sa popularizačnou analýzou predstaví jeho štruktúra, forma, tektonika, výrazové prostriedky a pod.. Pripravuje: T.Boroš a I.Šiller

Vysiela sa: sobota 11:00 - 11:40

Gramoretour

Hudba z gramo archívov, hudobno- slovný program Sone Horňákovej uvedie spevácku legendu zlatej swingovej éry, Franka Sinatru.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 28.11. 11:00
  • Sobota 5.12. 11:00
  • Sobota 12.12. 11:00
  • Sobota 19.12. 11:00