Boris a Brambor
Boris a Brambor

Poézia

Cyklus relácií venovaných poézii a jej reflexii otvára široké náručie slovenskej a do istej miery aj zahraničnej poézii. Vítaní sú výborní mladí autori, ale aj zrelí básnici a už nežijúci klasici. Dominantné sú literárne komponenty, ale vždy, ak je to možné, sa na zatraktívnenie rozhlasového pásma, používajú publicistické prvky určnené na priblíženie konkrétnej tvorby poetky či básnika. Večerný priestor je optimálny na stíšený dialóg s poslucháčom vnímavým voči krásam poézie. Bonusom pre budúcnosť je vytvorenie a uchovanie vzácneho hlasu básnika. Priestor dostáva aj forma klasického literárneho pásma s veršami, komentármi a hudbou.

Vysiela sa: sobota 15:00-15:30

Poézia (R)

Nemal rád pátos. Spomienkové pásmo o Jozefovi Urbanovi. Pripravila Jana Hevešiová

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 24.10. 15:00
  • Sobota 31.10. 15:00
  • Sobota 7.11. 15:00
  • Sobota 14.11. 15:00
  • Sobota 21.11. 15:00