Beseda NEV

Beseda s rôznymi osobnosťami kultúrneho a spoločenského života Rusínov.

Strieda sa s reláciami: "Zvony nad krajinou - rusínske" a "Tam u nás".

Vysiela sa v stredu: 1. a 3. týždeň v mesiaci 19:00 - 20:00
Popis epizódy
Dnes sa budeme venovať ochrane záujmov a práv spotrebiteľa. Našim hosťom bude riaditeľ Spotrebiteľského centra Miroslav Antoňak. Centrum poskytuje bezplatné právne, neziskové finančné a energetické poradenstvo fyzickým osobám - spotrebiteľom. Spory vzniknuté zo spotrebiteľských zmlúv sa pokúšajú urovnávať mimosúdne, ak nie je možné dohodnúť sa. Centrum zastupuje občanov aj v súdnych sporoch na ochranu ich spotrebiteľských práv i ekonomických záujmov.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum