Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Próza

Cyklus relácií venovaných próze a jej reflexii je otvorený voči domácej i zahraničnej produkcii aktuálneho i staršieho dáta. Ponúka spektrum pohľadov na poetiky jednotlivých autorov, ale aj na literárne tendencie a diela, ktoré významným spôsobom formujú slovenskú o svetovú literatúru. Pre väčšiu silu výpovede je všetko spojené s charakteristickými ukážkami z diel.

Vysiela sa: nedeľa 15:00-15:30

Próza

História Európy/ Literárne pásmo o knihe Jacoba F. Fielda – História Európy v malých sústach. Scenár Diana Mašlejová

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Nedeľa 1.08. 15:00
  • Nedeľa 8.08. 15:00
  • Nedeľa 15.08. 15:00
  • Nedeľa 22.08. 15:00
  • Nedeľa 29.08. 15:00