Boris a Brambor
Boris a Brambor

Hudobná skladačka

Hodinka s klasickou hudbou (vo štvrtok aj s jazzom) komentovanou zanietenými hudobnými redaktormi. Kratšie hudobné útvary, pestrosť hudobných druhov a žánrov. V jednom slede zaznieva klavírna balada, časť zo symfónie, sláčikového kvarteta či husľovej sonáty v sprievode slova M.Puškášovej, J.Klímu, T.Boroša, P.D. Ferenčíka, J.Dúbravského a J.Brisudu.

Vysiela sa: pondelok až piatok 16:00 - 17:00

Hudobná skladačka

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Pondelok 26.10. 16:00
  • Utorok 27.10. 16:00
  • Streda 28.10. 16:00
  • Štvrtok 29.10. 16:00
  • Piatok 30.10. 16:00
  • Pondelok 2.11. 16:00
  • Utorok 3.11. 16:00