Správy RTVS
Správy RTVS

Akadémia

RTVS Rádio DEVÍN vysiela raz za mesiac hodinovú reláciu o vede, vedeckých fenoménoch, vedcoch a výsledkoch slovenských výskumov a vedeckých projektov v kontexte svetovej vedy. Moderuje Rastislav Šimášek.

Akadémia

V tejto časti relácie RTVS Rádia DEVÍN Akadémia sa redaktor Rastislav Šimášek zhovára s geológom Pavlom Simanom (SAV) o geologickom výskume Slovenska, o medzinárodných projektoch s Francúzskom a Japonskom, o výnimočnosti Karpát, o geologickej charakteristike Slovenska ako rozhrania „starej a novej Európy", o klimatických zmenách, skleníkových plynoch i o aktivite človeka na Zemi.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 13.03. 17:00