Športová televízia
Športová televízia

Akadémia

Relácia o vede, vedeckých fenoménoch, vedcoch a výsledkoch slovenských výskumov a vedeckých projektov v kontexte svetovej vedy. Moderuje Rastislav Šimášek.
Vysiela sa každú druhú sobotu v mesiaci od 17:00 do 18:00.

Akadémia

doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. Katedra biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - Témy : výskum mykobaktérie tuberculosis, skúmaním výstavby bunkovej steny mykobaktérií, teda ich špecifického ochranného obalu, so svojím tímom prispela aj k vývoju nového antituberkulotika makozinónu, ktoré je už v druhej fáze klinického testovania ako nový nádejný liek
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 18.12. 17:00