Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Hosť Panorámy

Prinášame Vám zaujímavý rozhovor na spríjemnenie sobotného predpoludnia.
Vysiela sa: sobota o 10:00.

Hosť Panorámy

hostia: prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD., vedúci Katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií na Univezity sv. Cyrila a Metoda v Tnave, doc. Mgr. Erika Juríková, vedúca Katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Trnave Projekt Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela má v priebehu piatich rokov prispieť ku komplexnejšiemu skúmaniu a interpretovaniu pohľadu na dielo Mateja Bela z hľadiska filologického, historického, resp. historicko-geografického, etnologického alebo archeologického bádania. Výsledky interdisciplinárneho štúdia Belovho diela pritom možno efektívne uplatniť pri revitalizácii regionálnych identít na príklade historickej krajiny, historických krajinných štruktúr a etnokultúrnych fenoménov aplikáciou kultúrnej trasy, ktorá by priblížila historické, prírodné a spoločenské fenomény územia na základe poznatkov získaných interpretáciou Belovho diela. S riešiteľmi projektu sa v Panoráme zhovára Marcela Jedináková.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 30.10. 10:05
  • Nedeľa 31.10. 03:00
  • Sobota 6.11. 10:05
  • Nedeľa 7.11. 03:00
  • Sobota 13.11. 10:05
  • Nedeľa 14.11. 03:00
  • Sobota 20.11. 10:05