Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hostia: Ján Bitter (pestovateľ zemiakov na Trnavskej tabuli) a Peter Gabriš (hydrológ a informatik, ktorý modeluje povodne, venuje sa revitalizácií odvodňovacích kanálov). Je sucho, voda chýba viac a viac. Mnohí s nostalgiou spomínajú na centrálnu závlahovú sústavu. ktorá privádzala vodu z riek priamo na polia. Za posledné desaťročia sme sa len prizerali ako sa, kedysi dôsledne vybudovaná závlahová sústava, rozkráda. Momentálne sa ňou zavlažuje len zlomok pôvodnej plôchy. Revitalizácia centrálnych hydromeliorácií je nereálna a ani rieky, ktoré by ju plnili, nemajú dosť vody. Ako a čím teda zvlažíme smädnú krajinu? Moderuje: Petra Strižková. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. V premiére v pondelok až štvrtok po 20. hodine v Rádiu Slovensko.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Štvrtok 23.05. 20:05
  • Pondelok 27.05. 20:05
  • Streda 29.05. 20:05
  • Štvrtok 30.05. 20:05
  • Streda 5.06. 20:05
  • Štvrtok 6.06. 20:05
  • Streda 12.06. 20:05