Kontakty

Rádio Slovensko v publicistickej relácii sa zameriava na témy, súvisiace s každodenným životom. Témy sa dotýkajú najmä oblastí ako sú zdravotníctvo, školstvo, financie, moderné technológie, sociálna problematika, trvalo udržateľný životný štýl, problémy súčasnej rodiny, marginalizované komunity, životné prostredie atď. Vysiela sa: pondelok až štvrtok o 20:05

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Praktiky na psychiatrických oddeleniach. | Hosť: Zuzana Stavrovská (komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím), Ľubomíra Izáková (Psychiatrická klinika lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, prednostka Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB v Bratislave, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor psychiatrie). | Už niekoľko rokov špeciálne tímy Úradu komisára pre osoby so zdravotným znevýhodnením monitorujú praktiky na psychiatrických oddeleniach. Čo na tieto kontroly hovoria zdravotníci? Prečo sa hneď po hospitalizácii pacientom odoberá mobil s nabíjačkou a ako vyzerá simulátor agresívneho správania?... V dnešných Kontaktoch s Petrou Strižkovou. | Moderuje: Petra Strižková; | Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. V premiére v pondelok až štvrtok po 20. hodine v Rádiu Slovensko.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 19.06. 20:05
  • Štvrtok 20.06. 20:05
  • Streda 26.06. 20:05
  • Štvrtok 27.06. 20:05
  • Streda 3.07. 20:05
  • Štvrtok 4.07. 20:05
  • Streda 10.07. 20:05