Klub osobností - NEV

Rusínsky, rómsky, ukrajinský.
Cyklus rozhovorov so zaujímavými osobnosťami žijúcimi na východe Slovenska, ktorých život a životné skúsenosti ukazujú, že najlepším učiteľom je život sám.

Vysiela sa: 1. a 3. sobota v mesiaci 19:00 - 20:00 (rusínsky, rómsky)
2. štvrtok v mesiaci 19:00 – 20:00 (ukrajinský)

Klub osobností rusínsky

Dnes vám predstavíme učiteľku Základnej umeleckej školy vo Svidníku Darinu Markovu, ktorá sa venuje deťom v odbore literárno-dramatickom. Okrem slovenského jazyka v malých scénických formách vyučuje deti aj v rusínskom jazyku.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum