Archív - zvoľte dátum

Na slovíčko - NEV

Relácia predstavuje zaujímavé osobnosti z radov menšín českej, poľskej, nemeckej, rusínskej a rómskej žijúcich na Slovensku.

Strieda sa s reláciami: "Zvony nad krajinou - rómske" (1. týždeň), "Národnostný kaleidoskop" (2. týždeň) a "Tak ti poviem" (3. týždeň)

Vysiela sa 4. štvrtok v mesiaci o 19:00 – 20:00

Na slovíčko

Štvrtok 26.03.2020, Patrik Lompart pochádza z Chmeľnice a je dlhoročným predsedom združenia Karpatskonemecká mládež (Karpatendeutsche Jugend). Rozprávame sa o aktivitách združenia a o výzvach spojených s prácou s mládežou.