Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Nočná pyramída - hosť

Nočná talkshow Rádia Slovensko ponúka exkluzívne rozhovory so zaujímavými hosťami. Naši moderátori do štúdia pozývajú populárnych umelcov, významných vedcov, úspešných športovcov, lekárov, či pedagógov, s ktorými diskutujú na zábavné i vážne témy a odkrývajú podrobnosti z ich profesijného i osobného života.
Vysiela sa: pondelok až piatok od 22:20 do 24:00

Nočná pyramída - hosť: Dušan Plašienka - profesor geológie

Profesor geológie a garant študijného odboru tektonika na PriF UK v Bratislave. Zaoberá sa tektonicky a štruktúrne orientovaným výskumom hlavne mezozoických komplexov Západných Karpát, predovšetkým v oblasti Malých Karpát, Považského Inovca, Veporika a bradlového pásma, ako aj regionálnou geológiou, paleotektonickou evolúciou a geodynamikou celých Karpát. Za svoju prácu získal veľa ocenení, napríklad striebornú medailu ŠGÚ Dionýza Štúra, Medailu Dimitrija Andrusova, či Cenu Jána Pettka za vedecký prínos, publikačno-citačný impakt a šírenie dobrého mena slovenskej geológie v zahraničí. Je to jeden z najcitovanejších slovenských vedcov. Vo voľnom čase sa venuje čítaniu, má rád populárno-vedecké práce. Beletriu – napríklad detektívky si necháva na dôchodok. Je to rocker, zaujíma ho najmä hardrock, ale rád si vypočuje aj klasiku, napríklad Vivaldiho. Jeho celoživotným osobným i pracovným záujmom je turistika. Pochádza z Lučenca. Je ženatý, má dve deti a tri vnúčence. Manželka je doktorka filozofie, učí na FiF UK, teraz je predsedníčka Akademického senátu. Moderuje: Kata Martinková. Tolkšou Nočná pyramída pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. V pondelok až v piatok o 22:19 v Rádiu Slovensko.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Utorok 3.08. 22:19
  • Streda 4.08. 22:19
  • Štvrtok 5.08. 22:19
  • Piatok 6.08. 22:19
  • Pondelok 9.08. 22:19
  • Utorok 10.08. 22:19
  • Streda 11.08. 22:19