Nočná pyramída - hosť

Nočná pyramída - hosť
Nočná talkshow so zaujímavými hosťami.
Do relácie sa môžete so svojimi otázkami zapojiť aj Vy prostredníctvom týchto kontaktov:
e-mail: slovensko@rtvs.sk;
SMS: 7773 (formát SMS: slovensko „medzera“ a text otázky) alebo na Facebooku Rádia Slovensko v komentároch pri statuse konkrétnej epizódy.

Program „Nočná pyramída“ vysielame v pondelok až piatok od 22:21 do 24:00.
Každú nedeľu po 21. hodine počúvajte „Výber pyramídy“, to najzaujímavejšie, čo v NP za uplynulý týždeň odznelo.


Počas prázdnin vysielame aj reprízy.
Popis epizódy
Profesor geológie a garant študijného odboru tektonika na PriF UK v Bratislave. Zaoberá sa tektonicky a štruktúrne orientovaným výskumom hlavne mezozoických komplexov Západných Karpát, predovšetkým v oblasti Malých Karpát, Považského Inovca, Veporika a bradlového pásma, ako aj regionálnou geológiou, paleotektonickou evolúciou a geodynamikou celých Karpát. Za svoju prácu získal veľa ocenení, napríklad striebornú medailu ŠGÚ Dionýza Štúra, Medailu Dimitrija Andrusova, či Cenu Jána Pettka za vedecký prínos, publikačno-citačný impakt a šírenie dobrého mena slovenskej geológie v zahraničí. Je to jeden z najcitovanejších slovenských vedcov. Vo voľnom čase sa venuje čítaniu, má rád populárno-vedecké práce. Beletriu – napríklad detektívky si necháva na dôchodok. Je to rocker, zaujíma ho najmä hardrock, ale rád si vypočuje aj klasiku, napríklad Vivaldiho. Jeho celoživotným osobným i pracovným záujmom je turistika. Pochádza z Lučenca. Je ženatý, má dve deti a tri vnúčence. Manželka je doktorka filozofie, učí na FiF UK, teraz je predsedníčka Akademického senátu. Moderuje: Kata Martinková. Tolkšou Nočná pyramída pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. V pondelok až v piatok o 22:19 v Rádiu Slovensko.
Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 22.05. 22:19
  • Štvrtok 23.05. 22:19
  • Piatok 24.05. 22:19
  • Pondelok 27.05. 22:19
  • Utorok 28.05. 22:19
  • Streda 29.05. 22:19
  • Štvrtok 30.05. 22:19